Tanıtım

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

Görev Tanımı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Rektörlük birimi olarak faaliyet göstermektedir. Üniversitemizin basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini gerçekleştiren koordinatörlüğümüz, personelimiz, öğrencilerimiz ve kurum dışı ile etkili bir iletişim kurmak için faaliyetler yürütmektedir. Koordinatörlüğümüz, Üniversitemizin kamuoyunda doğru bir şekilde algılanması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, kurum içinde personel ve öğrenciler ile kurum dışında ise veliler, aday öğrenciler ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile doğru bir iletişim kurulması için çalışmaktadır.


Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1- Üniversitemizce gerçekleştirilen faaliyetlerin haberlerinin yerinde takip edilerek yazılması, fotoğraflarının çekilmesi, grafik-tasarım işlerinin yapılması ve dağıtımı,

2- Günlük olarak basında üniversitemiz, YÖK ve diğer üniversiteler ile ilgili çıkan haberlerin kupürlerinin makama ve ilgili birimlere duyurulması,

3- Üniversitemiz tarafından yapılan faaliyetlerle ilgili olarak (konferans, panel, sempozyum, kongre, tören, toplantı, yemek, seminer, şölen, konser, kokteyl vb.) basının haberdar edilmesi ve bilgi verilmesi,

4- Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenen açılış ve mezuniyet törenleri, konferans, panel, seminer, sempozyum, toplantı, konser, şölen gibi faaliyetlerin organize edilmesi, gerekli duyurularının yapılmasının sağlanması (davetiye, afiş tasarımı, internet ve diğer yollardan duyuruların yapılması gibi),

5- Üniversitemiz tanıtımında kullanılan katalog, broşür gibi tanıtım amaçlı materyallerin hazırlanması,

6- Okullar başta olmak üzere üniversite adaylarına, üniversitemizin daha iyi tanıtılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,

7- Yurdun çeşitli yerlerinden lise ve dershaneler ile özel kişilerin üniversitemizi ve olanaklarını tanımak amacıyla istediği katalog, broşür, cd gibi çeşitli materyallerin gönderilmesi,

8- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ni tanımak, eğitim olanaklarını görmek amacıyla üniversitemize gelen okul veya öğrenci gruplarına rehberlik etmek, ziyaretçilerin talebi doğrultusunda ilgili bölümlerden akademisyenlerin de bulunduğu tanıtım programlarının düzenlenmesi,

9- Rektörlükle ilgili faaliyetlerin görüntülenmesi, fotoğraf ve kamera çekimlerinin yapılması,

10- Talep eden birimlere üniversitemizin protokol ve etiket listesi, basın listesi gibi çeşitli materyallerin sağlanması gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

11- Üniversitemiz ile ilişkisi bulunan kuruluşların protokol değişikliklerinin takip edilmesi ve protokol listelerinin sürekli olarak güncellenmesi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60150 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.